Vammaisen seksuaalisuuteen liittyviä linkkejä

Sexpo

Sexpo-säätiö on toiminut jo vuodesta 1969 seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa. Toimintaamme kuuluvat monimuotoiset palvelut kuten neuvonta, terapia, konsultointi ja kouluttaminen seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden aihepiireissä.

Pyrimme siihen, että jokainen voisi toteuttaa seksuaalisuuttaan tyydyttävästi ja tasapainoisesti. Edistämme seksuaalisen vapauden, tasa-arvon ja seksuaalioikeuksien toteutumista sekä rakennamme avointa ja myönteistä seksuaalikulttuuria. Kannatamme moniarvoista yhteiskuntaa, jossa seksuaalisuuden, sukupuolen ja ihmissuhteiden moninaisuus saa kukoistaa.

Edistämme tavoitteitamme käytännön tasolla kouluttamalla seksologian ja seksuaaliterveyden ammattilaisia, tarjoamalla tietoja ja apua sekä osallistumalla julkiseen keskusteluun. Toimintaamme kuuluu myös hankkeita, tutkimusta ja kehittämistä sekä vapaaehtoistyötä – ja tietysti myönteinen asennoituminen seksuaalisuuden koko kirjoon.

Väestöliitto

Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalalla toimiva asiantuntijajärjestö.

Väestöliitto edistää sääntöjensä mukaisesti perheiden, nuorten ja koko väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä onnellista ja tasapainoista elämää. Toiminta painottuu nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseen, suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuuden vahvistamiseen sekä seksuaaliterveyden edistämiseen.

Seta

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö. Setan tavoitteena on yhteiskunnan kokonaisvaltainen muutos, jotta ihmisoikeudet ja hyvinvointi toteutuvat Suomessa ja kansainvälisesti riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.  Seta korostaa jokaisen oikeutta määritellä – tai olla määrittelemättä – itse itsensä, perheensä ja ihmissuhteensa.

Valtakunnallinen Seta tekee ihmisoikeustyön ohella koulutustoimintaa, nuorisotyötä sekä tukee jäsenjärjestöjen toimintaa. Setan yhteydessä toimii Transtukipiste, joka tarjoaa ja kehittää tukipalveluja transihmisille, sukupuoliristiriitaa tai sukupuoltaan pohtiville ja heidän perheenjäsenilleen. Sivulta löytyy myös Sateenkaarisanasto, joka kokoaa yhteen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevia käsitteitä ja termejä. https://seta.fi/sateenkaarisanasto/

Lihastautiliitto

Lihastautiliitto on valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka päämääränä on tukea lihassairaiden ihmisten oikeutta tasa-arvoiseen, monimuotoiseen ja hyvään elämään. Sen tärkeimpiä palvelumuotoja ovat oikeuksien valvonta, sopeutumisvalmennus sekä tiedottaminen.

Nino Kautto: Seksin apuvälineiden tarve Suomessa, Opinnäytetyö

Nino Kauton opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää,millaisilla apuvälineillä seksuaalista toimintakykyä voitaisiin helpottaa, voidaanko henkilökohtaisen avustajan apua korvata seksin apuvälineillä sekä millaista ammatillista kohtaamista toivoo seksin apuvälineitä hankkiva asiakas.

”Nykyiset terveydenhuollon, kuntoutuksen ja apuvälineprosessien käytännöt Suomessa eivät takaa eivätkä edes välttämättä edesauta seksuaalioikeuksien toteutumista ja seksuaalisuuden kokonaisvaltaista huomiointia. Seksin apuvälineiden saatavuus lääkinnällisen kuntoutuksen osana vaikuttaa olevan huono ja tieto tästä mahdollisuudesta vähäistä. Hankintaprosessi on monimutkainen ja vie paljon energiaa, sekä vaatii henkilöltä itseltään aktiivisuutta. Seksuaalisuus tulisi huomioida yhtenä elämän osa-alueena myös muussa hoidossa ja muiden apuvälineiden hankinnassa.”

.

Ylen dokumentti Apua seksiin