Asiakkaita

Aspa-säätiö Voimaa Seksuaalisuudesta -hanke

–> Hanke löytyy osoittesta: www.aspa.fi/voimaaseksuaalisuudesta

Voimaa seksuaalisuudesta -hanke on Veikkauksen tuotoilla rahoitettu kolmen vuoden hanke, jossa tehdään näkyväksi seksuaalioikeudet kaikille sekä sukupuoli-identiteetin ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus. Hankkeessa vahvistetaan asumispalvelujen käyttäjien valmiuksia ilmaista seksuaalisia tarpeitaan. Lisätään asumispalvelujen työntekijöiden ja alan opiskelijoiden osaamista. Sekä herätellään ammattilaiset huomioimaan asukkaiden yksilölliset ja muuttuvat elämäntilanteet sekä perhesuhteet asumisen palveluissa.

8/2019 Helsinki Aspa-koti Laivalahti alkuinfo & Kirkkonummi Aspa-koti Apila alkuinfo

6/2019 Helsinki THL:n Vammaispalvelujen neuvottelupäivät TAKLAA TABUT keskustelunurkkaus & Helsinki Aspa-koti Sopulirinne ja Alvi Ry:n Alvila-koti ja Lilinkotisäätiön Mäkikoti ja Lilinkotisäätiön Viertokoti alkuinfot

5/2019 Jyväskylä VoimaFoorumi palvelunkäyttäjille ja -tuottajille & Lahti PHHYKY tuettu asuminen alkuinfo & Helsinki Aspa-koti Suvikumpu alkuinfo

2/2019 Tampere TAMK sosionomipäivä & Helsinki Yle Puhe/Mahadura&Özberkan radio-ohjelma

1/2019 Helsinki BODY POSI-messut

12/2018 Jyväskylä Lupa puhua -toimintapäivä ja läheisten ilta (jyväskyläläisille) palvelunkäyttäjille

8/2018 Jyväskylä Norola ja Tourulan Validia-talo ja Työvalmennuspalvelu Kätevä alkuinfot & Lahti PHHYKY Yli-Köllin palvelukoti alkuinfo

7/2018 Jyväskylä Validia-talo ja Aspa-koti Metsola alkuinfot & Vääksy PHHYKY Päivänsäde alkuinfo & Lahti Validia-talo alkuinfo

3/2017 Helsinki Hankkeen ideointipäivä palvelunkäyttäjille ja -tuottajille

Lihastautiliitto ry

05/2019 Hämeenlinna, ALS-ryhmä, jossa paikalla itsesairastavia ja omaisia, Lihastautiliiton aluetoimintaa. Keskustelimme parisuhteen merkityksestä, pysyvyydestä ja muuttumisesta, kun kumppani sairastuu.

07/2017 Tampere, K-18 kurssi, nuorten aikuisten kurssi18 vuotta täyttäneille lihastautia sairastaville nuorille aikuisille, jotka haluavat vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja parantaa elämäntilanteensa hallintaa,keskustelimme osallistujia mietityttävistä asioista seksuaalisuuteen liittyen.

11/2016 valtakunnallinen, seksuaalisuus chatti netissä, keskustelimme osallistujia mietityttävistä asioista seksuaalisuuteen liittyen.

07/2016 Helsinki, K-18 kurssi, nuorten aikuisten kurssi, 18 vuotta täyttäneille lihastautia sairastaville nuorille aikuisille, jotka haluavat vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja parantaa elämäntilanteensa hallintaa,keskustelimme osallistujia mietityttävistä asioista seksuaalisuuteen liittyen.

Sexpo, Helsinki

06/2018 Avusteisen seksin -koulutus, kokemusasiantuntijana. Jaan päivässä kokemuksia ja näkemyksiä omasta seksuaalihistoriasta sekä ajatuksia siitä, miten seksissä avustaminen voisi auttaa minua tai muita vammaisia ihmisiä.

06/2017 Avusteisen seksin -koulutus, kokemusasiantuntijana. Jaan päivässä omia kokemuksiani kohtaamistani hankaluuksista ja löytämistäsi ratkaisuista, ja kommentoin käsiteltäviä tapauksia.

Sol Henkilöstöpalvelut oy, Helsinki

10/2015 henkilökohtaiset avustajat, keskustelimme henkilökohtaisina avustajina työskentelevien kanssa avusteisesta seksistä, asiakkaiden tasa-arvoisesta kohtaamisesta ja vuorovaikutustaidoista.

Suomen CP-liitto ry

12/2017 Lahti, Aikuisten toiminta, Seksuaalinen Suomi 100-tapahtuma, Apua seksiin -dokumentin pohjalta aiheina apuvälineiden tuunaus, avusteinen seksi.

12/2016 Lahti, Aikuisten toiminta, seksuaalioikeudet.

10/2015 Helsinki, Malmi, Päivätoiminta, keskustelimme osallistujia mietityttävistä asioista seksuaalisuuteen liittyen.

9/2015 Helsinki, Malmi, Päivätoiminta, keskustelimme osallistujia mietityttävistä asioista seksuaalisuuteen liittyen.

Suomen Kätilöliitto

05/2017 Tampere, Kätilöpäivät 2017, luento: ”Vammojen ja sairauksien vaikutus seksuaalisuuteen”.

Uudenmaan Lihastautiyhdistys, Helsinki

03/2017 Parisuhde-ilta.

Validia Ammattiopisto

04/2018 Spesia Järvenpää, asuntolan vaikeavammaiset, keskustelu: seksuaalisuus,ihastuminen, rakastuminen, kumppanin löytäminen

02/2016, Järvenpää, opiskelijoiden kanssa keskustelu: ihastuminen, rakastuminen, kumppanin löytäminen, seksuaalinen monimuotoisuus. 

Validia Kauklahti

04/2019 Espoo, Validia Kauklahden asumisyksikkö, paikalla oli nuoria asukkaita ja työntekijöitä. Keskustelimme seksuaalisuuden merkityksestä, avusteisesta seksistä.

Valteri-koulu Ruskis (Ruskeasuon erityiskoulu), Helsinki

09/2016 oppilaskodissa asuvien oppilaiden vanhemmille, vanhempainilta aiheena seksuaalioikeudet, yhdessä Anu Mänttärin kanssa.

05/2016 koulunsa päättävät opiskelijat, aiheena ihastuminen, seurustelu, turvaseksi.

11/2015 oppilaskodin henkilökunta, seksuaalisuuden kohtaaminen työssään.

Vantaa Klubitalo

05/2018 Klubitalon asiakkaat, keskustelu seksuaalisuudesta, yhdessä Veera Mäkisen kanssa (Sexpon vapaaehtoistyönä).